Dual Core

 • Cho thuê máy tính để bàn HP core 2 duo

  Cho thuê máy tính để bàn HP core 2 duo Tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hiện nay đang lựa chọn dịch vụ cho thuê máy văn phòng ngày càng cao bởi nó mang lại rất nhiều lợi ích, sự tiện nghi cho công việc cũng như học tập của mình. Nắm bắt được xu hướng...

 • Cho thuê máy tính để bàn Dell Core 2 duo

  Cho thuê máy tính để bàn Dell Core 2 duo giá rẻ Tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hiện nay đang lựa chọn dịch vụ cho thuê máy văn phòng ngày càng cao bởi nó mang lại rất nhiều lợi ích, sự tiện nghi cho công việc cũng như học tập của mình. Nắm bắt được...

 • Cho thuê máy tính để bàn Asus core 2 duo

  Cho thuê máy tính để bàn Asus core 2 duo

  Cho thuê máy tính để bàn Asus core 2 duo giới thiệu Tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hiện nay đang lựa chọn dịch vụ cho thuê máy văn phòng ngày càng cao bởi nó mang lại rất nhiều lợi ích, sự tiện nghi cho công việc cũng như học tập của mình. Nắm bắt được...