Thuê laptop giới thiệu Cục Thuế TP HCM tổ chức tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế

Thuê laptop giới thiệu Cục Thuế TP HCM tổ chức tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2016

Thuê laptop tại TPHCM được biết định kỳ tháng 3 hàng năm, Cục Thuế TP HCM sẽ tổ chức các chương trình tập huấn chính sách thuế mới, hướng dẫn quyết toán thuế và triển khai tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN.

Thuê máy tính tại TPHCM được biết trong nhiều năm theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có nghĩa vụ kê khai quyết toán thuế khi kết thúc năm tài chính. Để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai quyết toán thuế, Cục Thuế TP HCM tiếp tục triển khai các chương trình tập huấn, hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian tới.

Thuê laptop giá rẻ tại HCM biết được nội dung chương trình tập huấn quyết toán thuế diễn ra từ ngày 27/2 đến 3/3/2017 dành cho các tổ chức, DN với nội dung về chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung và các lưu ý trong việc kê khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2016.

Thuê máy tính giá rẻ tại HCM biết rằng Cục Thuế tổ chức một buổi tập huấn, trao đổi riêng với các đại lý thuế (ĐLT) trên địa bàn về các nội dung quyết toán thuế năm 2016, qua đó hỗ trợ ĐLT trong công tác hỗ trợ khách hàng kê khai quyết toán thuế.

Thuê máy tính xách tạy tại HCM nhận thấy đối với chương trình hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2016, Cục Thuế đã triển khai từ cuối năm 2016 với các nội dung như soạn thảo tờ rơi tóm tắt về thủ tục, hồ sơ, nơi nộp quyết toán; hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (dành cho tổ chức chi trả và cá nhân); sử dụng tờ rơi, pano đặt tại cơ quan thuế, gửi email đến người nộp thuế hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế, quy trình, địa điểm nộp hồ sơ quyết toán.

Thuê laptop giá rẻ cũng được biết buổi tập huấn cũng đưa các nội dung hướng dẫn lên trang thông tin điện tử Cục Thuế để người nộp thuế tham khảo thực hiện.

Bài viết liên quan