Thuê laptop phục vụ tập huấn nghiệp vụ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Cho thuê máy tính laptop phục vụ tập huấn nghiệp vụ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Thuê laptop phục vụ tập huấn kỹ năng nghiệp vụ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về Hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh cho các đối tượng là cán bộ làm công tác tiếp nhận và trả kết quả tại các Sở, ban, ngành và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Thuê laptop phục vụ tập huấn kỹ năng nghiệp vụ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh được biết tham dự có lãnh đạo Trung tâm Hành chính công, cùng toàn thể cán bộ, công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả của các Sở, ban, ngành và các cơ quan TW đóng trên địa bàn.

Thuê máy tính phục vụ tập huấn kỹ năng nghiệp vụ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh nhận thấy việc thành lập Trung tâm Hành chính đông được coi là bước đột phá về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh và các địa phương, tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân, làm tăng hiệu quả làm việc trong quá trình hoạt động, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân.

Bách Khoa 4 đã phối hợp với đơn vị chuyên môn của triển khai lắp đặt hệ thống máy tính xách tay đồng bộ cho thuê, chạy thử, vận hành trong quá trình tập huấn. Với thời gian sử dụng thuê máy tính xách tay tập huấn, các cán bộ được giới thiệu về mô hình triển khai hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh, được hướng dẫn sử dụng các thao tác đăng ký dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, luân chuyển – xử lý và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Thuê máy tính laptop thấy rằng sau khóa học, tất cả các cán bộ, công chức đã trải qua bài kiểm tra thực hành kỹ năng xử lý, giải quyết các TTHC nhằm hiểu rõ cách sử dụng phần mềm, thành thạo các kỹ năng giải quyết công việc để đảm bảo trung tâm đi vào vận hành đúng lộ trình và đạt hiệu quả cao.

Bài viết liên quan