Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2022

Thông báo nghỉ lễ 2/9/2022

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA 4 trân trọng thông báo về nghỉ lễ 02/09/2022

Cảm ơn Quý Khách  đã đồng hành cùng Công ty.

Bài viết liên quan