Thuê máy tính tập huấn phần mềm tại Bắc Ninh


Thuê Máy Tính tập huấn phần mềm tại Bắc Ninh


Đợt tập huấn được thực hiện theo dự án: “ Triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên thông đến cấp xã” được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/7/2020. Thuê máy tính tập huấn phần mềm tại tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu trong đợt tập huấn này, Ban lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, Ban lãnh đạo UBND 8 huyện, thị xã, thành phố đã xác định rõ tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành trong công tác hành chính của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời quán triệt sâu sắc tới các đơn vị liên quan, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, tích cực thực hành sử dụng thành thạo những nội dung trong buổi tập huấn, có những vướng mắc chưa rõ thì hỏi ngay để được giải đáp.

Mục tiêu chung của đợt tập huấn này là tạo sự đồng bộ và thống nhất trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo việc kết nối và luân chuyển văn bản một cách nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Việc ứng dụng này sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, ổn định, tiết kiệm chi phí, thời gian, là công cụ gắn liền với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng bộ, thông suốt đến các cấp của tỉnh.


tag: thuê laptop giá rẻ ; thuê laptop core I5
Vui lòng liên hệ để nhận được dịch vụ tốt nhất : 097.583.4444

Bài viết liên quan