Thuê Máy Tính Tập huấn Quản trị phần mềm tỉnh Bắc Giang

Thuê Máy Tính Tập huấn Quản trị phần mềm tỉnh Bắc Giang

Tập huấn Quản trị phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc tỉnh Bắc Giang

Hotline: 097.583.4444

Ngày 23/5 vừa qua, tại Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang, Công ty cho thuê Máy Tính Bách Khoa 4 tổ chức 02 lớp tập huấn Quản trị hệ thống phần mềm Quản lý văn bản (QLVB)  và Điều hành công việc (ĐHCV) cho cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin và Văn thư các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT trực tiếp giới thiệu một số văn bản quy định mới của Chính phủ: Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức đồng thời hướng dẫn cán bộ tham dự tập huấn Quản trị hệ thống phần mềm, sử dụng chức năng gửi nhận văn bản điện tử thông qua mã định danh; phương thức tạo lập chữ ký số và ký số văn bản điện tử trực tiếp trên hệ thống phần mềm QLVB và ĐHCV theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ.

Qua tập huấn, các đại biểu đã nắm bắt và sử dụng được các tính năng quản trị chủ yếu của phần mềm như quản trị người dùng, quản trị danh mục, quản trị hệ thống, quản trị báo cáo, các quy trình xử lý, qua đó có thể chủ động quản trị hệ thống phần mềm của đơn vị mình như tạo thêm mới tài khoản, phân quyền, cấu hình gửi/nhận văn bản liên thông, tạo chữ ký số, gửi nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị thông qua mã định danh, khởi tạo và sử dụng hệ thống theo mô hình đa cấp.

Tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê Máy tính phục vụ công tác đào tạo tập huấn phần mềm, Bách Khoa 4 mãi luôn là đơn vị tin cậy đồng hành cùng doanh nghiệp

Tag: Thuê Máy Tính Tập huấn Quản trị phần mềm tỉnh Bắc Giang, Thuê Máy Tính, Thuê Máy Tính Giá rẻ

Công ty Cho thuê Máy Tính Bách Khoa 4

_Dịch vụ Cho thuê máy tính Toàn Quốc_

Liên hệ: 097.583.4444

Bài viết liên quan