Thuê Máy Tính tập huấn sử dụng eOffice Tỉnh Lạng Sơn

Thuê Máy Tính tập huấn sử dụng eOffice Tỉnh Lạng Sơn

Thuê Máy Tính tập huấn sử dụng eOffice Tỉnh Lạng Sơn

Hotline: 097.583.4444

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả của chương trình văn phòng điện tử eOffice, tại UBND huyện Đình Lập,Công ty cho thuê máy tính Bách Khoa 4, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Văn phòng UBND huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng chương trình văn phòng điện tử eOffice. Tham dự lớp tập huấn có 65 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban của huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua lần tập huấn này, cán bộ của các đơn vị tham gia sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sử dụng văn phòng điện tử eOffice, góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, tiết kiệm và giảm số lượng văn bản, giấy tờ trong xử lý công việc đồng thời nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước tại đơn vị, địa phương./.

Công ty Cho Thuê Máy Tính Bách Khoa 4 tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê thiết bị văn phòng, máy tính, laptop, máy in máy chiếu. Đảm bảo cho đơn vị tập huấn có đầy đủ trang thiết bị, truyền tải hết được nội dung đào tạo.

tag: Thuê Máy Tính tập huấn sử dụng eOffice Tỉnh Lạng Sơn, Thuê Laptop, Thuê Máy Tính, Báo Giá thuê thiết bị

Công ty Cho thuê Máy Tinh Bách Khoa 4

Cho thuê máy tính trên toàn quốc

Điện thoại liên hệ: 097.583.4444

Bài viết liên quan