dịch vụ cho thuê máy tính Tập huấn Chương trình Giảm Nghèo Bền Vững

dịch vụ cho thuê máy tính Chương trình giảm nghèo bền vững, dịch vụ sửa chữa

Bk4 hợp tác công ty Trí Nam tổ chức buổi tập huấn Cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2018 và chuyển giao phần mềm “Theo dõi giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020″Ơ