Previous
  • CHO THUÊ MÁY TÍNH TỔ CHỨC HỘI THẢO PBD.10:23 | 13/3/2018.   Cho thuê laptop giá rẻ ứng dụng CNTT trong chi trả BHXH: Nhiều tiện ích cho người dân. Công ty Bách Khoa 4 cho thuê máy tính giá rẻ. Hội nghị sơ kết công tác thực hiện...

  • CHO THUÊ MÁY TÍNH HỘI THẢO CNTT TRONG GIÁO DỤC PBD.10:34 | 7-3-2018 Cho thuê máy tính hội thảo cho thấy việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục đang được triển khai rộng rãi ở mọi loại hình cơ sở đào tạo....

  • Công ty Bách Khoa 4 CHO THUÊ MÁY TÍNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CHĂN NUÔI Cho thuê máy tính giá rẻ để thực hiện khóa đào tạo chăn nuôi trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng  máy tính và truy nhập Internet công cộng tại...

  • Cho thuê máy tính ứng dụng CNTT vào bảo vệ môi trường Công ty Bách Khoa 4 cho thuê máy tính ứng dụng CNTT vào bảo vệ môi trường (TN&MT) sẽ được chia sẻ tại Hội nghị Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực TN&MT.  Cho thuê máy tính xách...

  • CHO THUÊ MÁY TÍNH THÍ ĐIỂM ỨNG DỤNG CNTT TRONG CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP XÃ HỘI PBD. 16:20 | 12/1/2018. Công ty Bách Khoa 4 được biết, từ tháng 5/2017, BHXH Việt Nam phối hợp với Vietnam Post thực hiện thí điểm phương án ứng dụng CNTT...

  • CHO THUÊ MÁY TÍNH ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Công ty Bách Khóa 4 những năm gần đây luôn giữ vững là đơn vị hàng đầu về lĩnh vực cho thuê máy tính trên toàn địa bàn cũng như mở rộng ra khắp cả...

  • CHO THUÊ MÁY TÍNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP PBD 8:00 | 10-1-2018 Ch thuê máy tính xách tay trong hội thảo nhằm kết nối doanh nghiệp CNTT Việt Nam có sản phẩm, giải pháp công nghệ, dịch vụ chất lượng uy tín đến cộng đồng doanh nghiệp,...

  • Cho thuê máy tính xây dựng đội ngũ nhân sự kinh doanh online Công ty Bách Khoa 4 cho thuê máy tính xách tay giá rẻ,xây dựng cho nhân viên 1 cách chủ động tiếp cận khách hàng, giao dịch nhanh chóng, và cùng với nền tảng bùng nổ...

Next