Cần thuê máy tính laptop đầu tư trang bị cho mở văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện

Ở đâu cho thuê máy tính laptop máy in trang bị mở văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện

Hiện nay, thủ tục hành chính để thành lập doanh nghiệp, mở them văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện được tiến hành đơn giản, nhanh chóng. Cho thuê máy tính laptop tư vấn hồ sơ và  thủ tục cần thiết khi tiến hành:

Tại Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký thành lập doanh nghiệp có hướng dẫn mở văn phòng, chi nhánh công ty như Điều 33 về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh:

 1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm:

 1. a) Mã số doanh nghiệp;
 2. b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 3. c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diệndự định thành lập;
 4. d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

 1. e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
 2. g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 3. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Nội dung thông báo gồm:

 1. a) Mã số doanh nghiệp;
 2. b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);
 3. c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 4. d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

 1. e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 2. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.
 3. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 4. Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi đã làm xong các thủ tục đăng ký thành lập văn phòng, quý khách tiến hành mua sắm bàn ghế, các trang thiết bị cơ bản. Riêng máy tính laptop, máy in, máy fax, thiết bị mạng thì các văn phòng công ty thường có xu hướng sử dụng dịch vụ cho thuê máy tính laptop để vừa giảm được chi phí đầu tư, giảm được chi phí lương nhân viên kỹ thuật tin học và rất đầy đủ các thiết bị CNTT cho một văn phòng nhỏ làm việc hiệu quả. Quý khách cần tư vấn sử dụng dịch vụ thuê máy tính laptop, hãy gọi cho chúng tôi: Tư vấn khách hàng BK4: 097.583.4444 – 0934 99 88 77 để được tư vấn đầy đủ miễn phí.

5/5 - (13 bình chọn)

Bài viết liên quan